فرشید نبی پور
ایمیل: info@zigooart.com
اینستاگرام: mostafa
نام گروه :zigooart
عضو 1 : علی
تست1
ایمیل: f@f.com
اینستاگرام: 123
عضو 2 : 2
2
عضو 3 : 2
3
عضو 4 : 4
4

مسابقه و آپدیت پروفایل

از چه طریقی وارد سایت ما شدید؟
 

  • اینستاگرام

نام و نام خانوادگی (اجباری)
  زهرا میرمطهری
شماره همراه (اجباری)
  09123843932
ایمیل
  mirmotaharidesigngroup@gmail.com
آدرس اینستاگرام (اختیاری)
  mirmotahari_design_group
موقعیت تحصیلی (اختیاری)
  فارغ التحصیل
رشته تحصیلی /حوزه های فعالیت (اختیاری)
 

  • معماری و طراحی داخلی

تاریخ تولد (اختیاری)
  24.06.1357
آدرس
  شیراز, فارس
ایران
Map It
ثبت نام برای (اجباری)
  گروه
نام گروه/مجموعه/شرکت (اختیاری)
  گروه طراحی میرمطهری
تعداد اعضای دیگر
  4
اطلاعات عضو 1
نام و نام خانوادگی عضو 1 (اختیاری)
  زهرا میرمطهری
ایمیل عضو 1 (اختیاری)
  mirmotaharidesigngroup@gmail.com
شماره همراه عضو 1 (اختیاری)
  09123843932
تاریخ تولد عضو 1 (اختیاری)
  24.06.1357
آدرس اینستاگرام عضو 1 (اختیاری)
  mirmotahari_design_group
رشته تحصیلی /حوزه های فعالیت عضو 1 (اختیاری)
 

  • معماری و طراحی داخلی

اطلاعات عضو 2
نام و نام خانوادگی عضو 2 (اجباری)
  امیر حسین رجبی
ایمیل عضو 2 (اختیاری)
  amir.rajabi292@gmail.com
شماره همراه عضو 2 (اختیاری)
  09171178815
تاریخ تولد عضو 2 (اختیاری)
  01.01.1366
رشته تحصیلی /حوزه های فعالیت عضو 2 (اختیاری)
 

  • طرحهای سه بعدی

اطلاعات عضو 3
نام و نام خانوادگی عضو 3 (اجباری)
  پگاه خوشنویسان
ایمیل عضو 3 (اختیاری)
  pegahkhoshnevisan@yahoo.com
شماره همراه عضو 3 (اختیاری)
  09175325168
تاریخ تولد عضو 3 (اختیاری)
  30.06.1371
رشته تحصیلی /حوزه های فعالیت عضو 3 (اختیاری)
 

  • معماری و طراحی داخلی
  • سایر

اطلاعات عضو 4
نام و نام خانوادگی عضو 4 (اجباری)
  غزل حمزوی
ایمیل عضو 4 (اختیاری)
  ghazal.hamzavi7171@gmail.com
شماره همراه عضو 4 (اختیاری)
  09173379457
تاریخ تولد عضو 4 (اختیاری)
  23.11.1371
رشته تحصیلی /حوزه های فعالیت عضو 4 (اختیاری)
 

  • معماری و طراحی داخلی
  • طرحهای سه بعدی

آدرس (اجباری)
    
ایران
Map It
لطفا کد ارسال شده را جهت تائید شماره موبایل در این کادر وارد نمائید.
  20293