علی باقی زاده
ایمیل: architect_ali_bzh@yahoo.com
اینستاگرام: OWRON_studio
عضو 1 : آرامدخت
جباری
ایمیل: Aramdokht.jabbari@gmail.com
اینستاگرام: OWRON_studio
عضو 2 : مریم
حاجی زاده