مژگان افشارفر
ایمیل: ma.studioo@yahoo.com
اینستاگرام: ma.studioo
نام گروه :استودیو ما
عضو 1 : فرناز
بیات
ایمیل: farnazbayat137337@gmail.com