انیس رضائی
ایمیل: archi.a.rezaei@gmail.com
اینستاگرام: archi.a.rezaei
عضو 1 : انیس
رضائی
ایمیل: archi.a.rezaei@gmail.com
اینستاگرام: archi.a.rezaei
عضو 2 : مینا
طاهرخانی
اینستاگرام: taherkhanimina
عضو 3 : فاطمه
لشگری
اینستاگرام: fatemee_lashgari
عضو 4 : ملیکا
کاظم رستمی
اینستاگرام: melika.kazemrostami