سحر یزدانی
ایمیل: syazdani9@gmail.com
اینستاگرام: sahar_yzd
نام گروه :استودیو طراحی ساین
عضو 1 : شهرزاد
شفیعی
ایمیل: shrzd.shafiee@gmail.com
اینستاگرام: shrzd_s
عضو 2 : زهرا
رضایی
ایمیل: zahrarezaei8968@gmail.com
اینستاگرام: zari_rziiii