علی شاکری
ایمیل: Alishakeri41@gmail.com
اینستاگرام: shakeri_41
نام گروه :گهرم
عضو 1 : محمد
خرمی
اینستاگرام: khorraami_art
عضو 2 : حسین
مظلومیان جهرمی
اینستاگرام: hosein.5660
عضو 3 : زینب
علیایی
AllEscort