یزدان سلیمان ابادی
ایمیل: afshinlyang@gmail.com
نام گروه :دیدی نو
عضو 1 : یگانه
اذری
عضو 2 : یزدان
سلیمان ابادی