مجید نادری
ایمیل: majidenaderi07@gmail.com
اینستاگرام: majidnaderi08
نام گروه :مهندسین مشاور ماندگار
عضو 1 : رویا
مهری
ایمیل: roya.mehri94@gmail.com
اینستاگرام: royam94
عضو 2 : فرهاد
طالقانی
ایمیل: farhad.taleghani@yahoo.com
اینستاگرام: farhadtaleghani.official
عضو 3 : میترا
فرنیا
ایمیل: mitra.farnia@gmail.com
اینستاگرام: mitrafarnia
عضو 4 : کیمیا
دادگستر
ایمیل: kimia_dadgoostar@yahoo.com