برندگان نهایی داوران
هفت طرح برگزیده داوران

هفت طرح برگزیده داوران طی مرحله دوم از بین ۲۳طرح برگزیده مرحله اول

نتایج نظرسنجی مردمی

طرح های منتخب طبق نظرسنجی مردمی در بخش های مختلف مسابقه

برگزیده داوران از طرح های گروه دوم

برگزیده داوران از میان طرح های گروه دوم

 1029

نقد و نظر و دیدگاه های ارسالی برگزیده

برندگان بخش برترین نقد و نظرات ثبت شده درباره طرح ها از بین دیدگاه های ارسالی همراهان عزیز  

ردیف ایمیل
1 hosein.****amat@gmail.com
2 bita.***att@gmail.com
3 e.g.sara****@gmail.com
برندگان قرعه کشی آرا مردمی

از میان همراهان عزیزی که در بخش نظرسنجی مردمی شرکت نموده اند به قید قرعه، نفرات زیر برنده شده اند

ردیف شماره همراه
1 0935***4175
2 0939***8836
3 0911***0132
4 0933***3667
5 0912***0735