آتوسا مصدقیان
ایمیل: atoosamsn@yahoo.com
اینستاگرام: charrette-office
نام گروه :گروه طراحی شارت
عضو 1 : زهرا
شفیع زاده
ایمیل: termeh.shafizadeh@yahoo.com
اینستاگرام: charrette-office
عضو 2 : نگار
غفاریان
ایمیل: negar.ghaffarian@yahoo.com
اینستاگرام: charrette-office
AllEscort