مهدی رستمی
ایمیل: rostami.mahdi95@yahoo.com
اینستاگرام: mahdirostami_._
نام گروه :حیات استودیو
عضو 1 : نیلوفر
علیپور