اشکان شهدادی
ایمیل: sheen.ds@live.com
اینستاگرام: https://www.instagram.com/sheen.ds/
نام گروه :استودیو طراحی شین
عضو 1 : علی
شرکت قناد