همراهان عزیز زیگوآرت
در این قسمت میتوانید طرح های برگزیده مرحله اول در بخشهای مختلف را مشاهده نمایید

این بخش شامل آثار برگزیده داوران می باشد که قوانین عمومی این رویداد را تقریباً در مجموع رعایت نموده اند. این بخش شامل 23 طرح برگزیده است.

در طرح های ارسالی از جانب برخی شرکت کنندگان عزیز تا حد زیادی مواردی از نکات و اصول مدنظر مسابقه رعایت نشده است.باتوجه به زحمات این عزیزان و نیز مشکلات و ایرادات برگزاری این مسابقه در شماره اول از جمله نقص و ضعف در برنامه ریزی و اجرا و اطلاع رسانی و … از جانب تیم برگزاری مسابقه تصمیم بر آن شد که هیات داوران از بین این طرح ها هفت طرح برگزیده را انتخاب و در گروهی مجزا یک طرح را انتخاب نمایند. در ذیل هفت طرح مربوطه را ملاحظه می‌فرمایید.